Hỗ trợ kỹ thuật:
 support@xpt.vn
 08.3592.1630

Tư vấn khách hàng
 contact@xpt.vn
 08.3592.1630–0906.305.305

Than phiền:
phu.nguyen@xpt.vn


Hỗ trợ trực tuyến


 

DANH BẠ WEBSITE
PHẦN MỀM HỮU ÍCH
FORUM HỌC THIẾT KẾ WEB
Trực tuyến:    8
Hôm nay:    1082
Khách viếng thăm:    12385041
Bảo hành vĩnh viễn!
Chế độ bảo hành không giới hạn thời gian cho tất cả các website được thiết kế & lưu trữ trên máy chủ của XPT
Thiết kế ấn tượng, độc đáo!
Website quí khách sẽ được thiết kế ấn tượng, nổi bật theo yêu cầu của từng khách hàng!
Không sử dụng mã nguồn mở!
Website của quí khách sẽ được vận hành trên nền hệ quản trị nội dung cao cấp do chính đội ngũ XPT thiết kế & phát triển, mà không sử dụng các hệ quản trị nội dung miễn phí có sẵn (free open source)
Dịch vụ chuyên nghiệp
Với phong cách phục vụ Khách hàng chuyên nghiệp, tận tình.Đội ngũ HIGHLAND SOFT sẽ mang đến cho Quý khách hàng sự hài lòng về Web site của mình khi chọn HIGHLAND SOFT là nhà thiết kế.
 Phần mềm bất động sản

 MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG PHẦN MỀM.

I. Hệ thống Phân quyền
1. Định nghĩa Quyền
-
Admin tự định nghĩa các nhóm Quyền cho phép gán nhóm quyền cho từng loại nhân viên phù hợp.
- Admin khởi tạo 1 quyền, chọn các chức năng cho phép Các Loại Admin có thể truy cập hay không, tạo thành danh sách các.
- Quyền truy cập khác nhau tương ứng với từng loại Admin khác nhau.
2. Gán quyền
-
Admin Gán quyền và nhóm quyền cho từng loại Admin.

-
Quyền cấp trên có quyền phân cấp cho các thành viên thuộc cấp của mình.
- Các Hình thức Admin cơ bản như sau: Giám đốc, Phó giám đốc hồ sơ Pháp lý, Phó giám đốc kinh doanh, Kế toán trưởng, NV kinh doanh.
-
Ứng với mỗi Loại Admim sẽ tương ứng bố trí một số quyền được định nghĩa nhất định. (Kèm bảng mô tả). Phân quyền chi tiết từng chức năng.
3. Quản trị truy cập.
-
Cấp trên được phép xem toàn bộ lịch sử truy cập của của mình và thành viên cấp dưới.
- Mỗi lần truy cập hệ thống sẽ tự động lưu trữ thông tin truy cập và sửa chữa.

4. Sao lưu, phục hồi.
Sao lưu và phục hồi dữ liệu của khi gặp có sự cố xảy ra, bảo đảm hệ thống ổn định và an toàn
5. Cấu hình chung
Thiết lập thông tin chung, các tham số.
Cấu hình hệ thống.

6. Quản trị Danh sách nhân viên
Quản trị  và cập nhật danh sách nhân viên – Admin.
Thông tin lưu trữ: Tên đăng nhập, mật khẩu, Email, điện thoại 1, điện thoại 2, Họ và tên, Phòng ban, Vị trí, loại thành viên.
Một số loại Admin Quản trị cơ bản:
Admin 1: Giám đốc : Toàn quyền quản trị.
Admin 2,4,6: Phó giám đốc hồ sơ pháp lý:
Cho phép quản trị quyền truy nhập của các thành viên thuộc cấp.
Admin 3,5,7,9 : Phó giám đốc kinh doanh:
Cho phép quản trị quyền truy nhập của các thành viên thuộc cấp.
Admin 8,10 : Kế toán trưởng.
Nhân viên kinh doanh.

II.
Quản lý Hồ Sơ

1. Quản lý Các dự án BDS đang thực hiện
Các thông tin lưu trữ chính: Tên dự án, Ngày bắt đầu, Công việc 1, Công việc 2, Thông tin khách hàng, Thời gian hoàn thành dự kiến, Thời gian hoàn thành thực tế, Tổng chi phí.

2. Quản lý tiến độ dự án BDS.
+ 2.1 Quản lý  hạng mục công việc tách sổ dự án
Các thông tin lưu trữ chính: STT, Công việc, Người thực hiện, số lượng hồ sơ, Chi phí, Kế hoạch thực hiện, Ngày thực hiện, Ngày hoàn thành, Gửi SMS.
+ 2.2 Quản lí hạng mục công việc chuyển nhượng dự án
Các thông tin lưu trữ chính: Mục tiêu tiến độ, Ngày bắt đầu, Ngày hoàn thành, Tổng chi phí,Tổng thời gian thực hiện, Danh sách Các công việc đã thực hiện: Với từng Công việc thực hiện lưu trữ các thông tin: STT, Tên công việc, Người thực hiện, Số lượng, Chi phí, Kế hoặch thực hiện, Ngày thực hiện, Ngày hoàn thành, Gửi SMS.

3. Quản lý Thông tin Hồ sơ chi tiết Hồ sơ dự án – Thông tin Khách hàng( Theo mẫu)
Các thông tin lưu trữ : Số TT nền, Họ và tên, Điện thoại, Loại hồ sơ, Số lượng( Bản chính, Bản sao), Tình trạng đã trả cho chủ, Ghi chú.
Loại hồ sơ bao gồm: Bản vẽ kỹ thuật, Hồ sơ kĩ thuật, GCNQSD Đất, HĐ chuyển nhượng, HĐ đặt cọc, HS thuế TNCN, Hồ sơ thuế truớc bạ, CMND, Hộ khẩu, Khai sinh,Giấy kết hôn, Giấy chứng tử.


4. Theo dõi công chứng và Công nợ.
Cho phép nhập họ tên và số nền  theo bảng đã nhập trước đó của cùng dự án;  tất cả nhân viên của công ty được quyền xem thông tin trong bảng này.
Thời điểm công chứng và chi phí công chứng cho phép nhân viên bộ phận hồ sơ nhập  dữ liệu, các phần còn lại thuộc quyền của nhân viên kinh doanh.
Các thông tin lưu trữ: STT Nền, Họ và tên, Thời điểm công chứng, Chi phí công chứng, Tổng Giá trị Hợp đồng, Tiền đặt cọc, Đã thanh toán lần 2, Thanh toán lần cuối, còn nợ, Ghi chú.


5. Quản lý Hồ sơ ĐKQSDĐ của dự án.
Cho phép nhập số nền và họ tên vào bảng hồ sơ dự án.
Tất cả các nhân viên công ty đựoc quyền xem thông tin này.
Các thông tin về ngày tháng sau khi nhập thì không đựoc chỉnh sửa,xóa. Chỉ Admin chính đựoc phép cập nhật thông tin này.
Các thông tin lưu trữ chính: STT nền, Khách hàng, Ngày nộp, Ngày hẹn trả, Ngày nhận sổ dự kiến, Ngày nhận sổ chức thức, Ghi chú.
Cho phép tìm kiếm hồ sơ và theo dõi tiến độ hồ sơ: Tìm theo STT nền và tên Khách hàng.
Cho phép Lưu trữ và xuất thông tin dạng file Excel.


6. Quản lý Hồ sơ Trích lục BV ( Chuyển Thổ cư ) dự án.
Thông tin lưu trữ chính: Số TT nền, Khách hàng, Ngày nộp hồ sơ, Ngày đo đạc, Ngày nhận BV dự kiến, Ngày nhận BV, Chi phí, Ghi chú.
Cho phép nhập số nền và họ tên theo bảng hồ sơ dự án.
Các thông tin về ngày tháng sau khi nhập và đã thoát thì không được chỉnh sửa, xóa, trừ admin chính 1.

7. Quản lý kí đơn xin cấp GCN QSDĐ
Cho phép nhập số nền và Họ tên theo bảng hồ sơ dự án, tất  cả nhân viên công ty được quyền xem thông tin này.
Các thông tin về ngày tháng sau khi nhập và đã thoát thì không được chỉnh sửa, xóa, trừ admin chính 1.
Các thông tin lưu trữ chính: STT Nền, Khách mua, Ngày nộp, Ngày hẹn trả, Ngày nhận lại đơn, Ghi chú.


8. Quản lý quy trình công việc thông qua định nghĩa quy trình và thông báo qua SMS.
Cho phép Admin Định nghĩa các quy trình công việc: Quy trình chuẩn bị hồ sơ công chứng,… . Ở mỗi quy trình, cho phép định nghĩa các quy trình và bộ phận liên qua, Ghi rõ nội dung tin nhắn SMS sẽ đựoc gửi đến người nhận.

III.
Kinh doanh dự án
Tất cả các admin đều được quyền xem toàn bộ thông tin của dự án.
Admin3 (phó giám đốc kinh doanh 3) có đội ngũ nhân viên kinh doanh thuộc cấp, thực hiện dự án nhất định nên có quyền đối với dự án do admin 3 đảm trách
tương tự cho các admin khác

Cho duy nhất admin1 xóa dự án.
Theo dõi doanh thu hằng tháng.
Thông tin khách hàng.
Thống kê hàng tồn.
Thông tin nội bộ (bộ phận kinh doanh)


1. Theo dõi chi tiết Thông tin Các Dự án đang thực hiện
Thông tin lưu trữ: Dự án, Ngày họp triển khai, Ngày bắt đầu, Khách hàng, SP cần bán, Thông tin công chứng công nợ, ĐK QSD Đất, Tổng thời gian hoàn thành dự kiến, Tổng thời gian thực tế, Biển mẫu hồ sơ.

2. Danh sách Khách hàng dự án
Thông tin lưu trữ: STT nền, Họ tên, Điện thoại, Ngày giao dịch, Ngày hẹn công chứng, Tên người bán,  Hoa hồng x 3.

3. Thống kê hàng tồn – Theo dõi danh sách sản phẩm đang cần bán.
Lọc từ các dự án, Tự động chọn ra những nền chưa bán ( chưa nhận đặt cọc).
Thông tin lưu trữ chính: STT nền, Dự án, Giá bán, Kế hoạch bán( Từ ngày, Đến ngày, Ngày gia hạn bán)

4. Theo dõi doanh thu hàng tháng – Doanh số
Thống kê doanh số của từng nhân viên theo ngày tháng năm. Lọc từ nhân viên kinh doanh và Ngày tháng năm, lưu trũ các thông tin chính sau: Người bán(NV), Đã bán ( STT nền), Thuộc dự Án, Tiền hoa hồng, Tổng hoa hồng, Chỉ tiêu.

5. Thông tin nội bộ.
Lưu trữ và hiển thị thông tin nội bộ. Cho phép toàn bộ nhân viên thuộc quyền xem. Quyền quản lý chỉ chỉ được áp dụng cho Admin 2.
IV.
Báo cáo tổng hợp
- Có 2 kế toán trưởng (admin8, 10) được toàn quyền sử dụng  ngoài ra bất kì thành viên nào kể cả admin 1 cũng không được quyền nhập, chỉnh sửa
- Cho phép tất cả admin được xem dữ liệu kế toán

1. Bảng thống kê thu chi hàng ngày.
Nếu chọn tất cả thì sẽ cho hiển thị toàn bộ chi phí của các dự án trong tháng(chọn). Nếu chon dự án thì chỉ hiển thị toàn bộ chỉ phí của dự án( không phụ thuộc thời gian).
2. Bảng chấm công.
Cho phép nhập và hiển thị thông tin chấm công trong tháng của từng nhân viên trong công ty.

3. Bảng thông báo.

V.
In ấn
1. IN báo cáo: Cho phép kết xuất ra định dạng in và thực hiện in kết quả báo cáo.
2. Kết xuất ra file excel lưu trữ
Lưu trữ kết quả báo cáo dưới dạng kết xuất file excel.


VI.
Mở rộng
Tích hợp Hệ thống nhắn tin một chiều SMS. Kết nối hệ thống phần mềm với đầu số SMS vd 8022 dùng cho việc gửi tin nhắn vào số ĐT của người dùng.

Thông tin liên hệ:

VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CÁC GIẢI PHÁP HỆ THỐNG VÀ BÁO GIÁ CỤ THỂ.
ĐT:08.3514.4020/ 6258.7597  Fax: 08.6258.7595
Di động: 0906.305.305
Chát trực tuyến: Y!M: sale_xptvn 

 


Quay lại
Home  |  Web Design  |  Domain  |  Hosting  |  Customers  |  Forum  |  FAQs  |  Contact Us 
HIGHLAND SOFT Co.,Ltd ( CÔNG TY PHẦN MỀM CAO NGUYÊN)
441/92A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: 08.3512.8729 - 08.3512.8729 - Fax: 08.5.2587.595 Hotline: 0906.305.305
Email: contact@xpt.vn - sales@xpt.vn Support Email: support@xpt.vn
Thiết kế web | Thiết kế web theo lĩnh vực | Phần mềm quản lý kho | Phần mềm quản lý bán xe máy | Thiet ke website ban hang da cap mlm | Xe đạp thể thao | Xe đạp địa hình | Mua ban Xe dap truc tuyen | Kênh Video xe đạp thể thao | Xe đạp thể thao Giant | Xe đạp thể thao trinx | Xe đạp thể thao jett | Xe đạp thể thao cannondale | Xe đạp trek | Xe đạp gấp xếp | Xe đạp bmx | Xe đạp nhập khẩu | Xe đạp thời trang | Xe đạp thông dụng | Xe đạp trẻ em, cho bé | phụ kiện xe đạp | Cho thuê xe đạp
thiet ke web - thiet ke website thiet ke web thiet ke website Cac goi thiet ke website Danh ba website thiet ke website mien phi thuong mai dien tu cong ty thiet ke web thiet ke website ban hang hoc thiet ke website mien phi phan mem thiet ke web mien phi